top of page

 

אנחנו הרי אנשים רציניים ורוצים לקבל החלטה טובה נכון?  אנו אוספים את מירב הנתונים ועושים השוואות. אך הנה זה לא מספיק, עדיין קשה לנו להחליט כי אי אפשר לדעת הכל ונשאר תחום של אי ודאות.

 

אז מה עושים?

למעשה אם נבחן את קבלת ההחלטות שלנו ניווכח שאנו מקבלים החלטה כל יום, למשל הצורה בה בחרנו להתלבש, צורת הפניה שלנו לפקיד בבנק, או לילדים שלנו. כל הפעולות הללו לכאורה קורות לנו בטבעיות אולם הדרך שלנו לפעול כך נובעת מתפיסתנו את החיים.

למשל העובדה שהחלטתי לחייך לחברי בעבודה ולשאול לשלומו, הינה תוצאה של תפיסת העולם שלי על אותו חבר ועל יחסים בין אישיים. הצורה בה אבחר להתמודד עם כישלון במבחן גם תהיה נובעת מתפיסת העולם שלי כלפי כישלונות.

 

החלטות אלו פועלות בקרבנו באופן פחות מודע, אך כאשר מגיע לפתחנו הצורך להחליט באופן מודע, מתנהלת בקרבנו משיכה נגדית בין תפיסות עולם.

 

היכולת שלנו לברר את תפיסות העולם המתנצחות בתוכנו תאפשר לנו להכריע מתוך בחירה לתפיסת העולם שאנו מאמינים בה. אפשר לומר שההחלטה שנקבל היא פחות קריטית מאשר המקום שממנו נבחר. למשל אם נבחר מקצוע מתוך תפיסת עולם הדוחפת אותנו לרצות דמות מסוימת בחיינו אזי כל מקצוע שנבחר יצור אצלנו מתח של ריצוי.

 

אם כך, האופן בו נקבל החלטה חשוב לאין ערוך מההחלטה עצמה. אם נבחר מתוך מניע הנכון לנו, ניווכח שאנו מרוצים בהחלטתנו אף אם לבסוף יתבררו כלא הכי מוצלחות. לעומת זאת, אם נבחר מהמניע הלא מתאים לנו, אנו מזמינים לפתחנו מתח תמידי ואי שקט.

 

 

bottom of page