top of page

לנהל נכון את המנהל שבך

כן יש לך תאוריה איך לנהל נכון, לא בטוח שאתה יודע ממש לפרט אותה או שבאמת עשית מחקר, אך היא נמצאת אצלך בדפוסי ההתנהגות והמחשבה שלך והיא מושפעת מהתנאים והתכנים שנחשפת אליהם בצעירותך ובתפקידך המקצועיים.

התאוריה שלך עומדת למבחן כאשר אתה רואה שהדברים לא פועלים כפי שציפית. כשהמילים שאתה אומר פוגעות אבל לא במקום הנכון. כשהיעדים שהצבת לעצמך לא מתממשים או מתממשים חלקית. אזי לרוב מתעוררת שאלה פשוטה, למה? מה הבעיה?

זו אחת הצמתים לניהול נכון!

האם תתעלם, תתגונן, תמשיך כאילו לא קרה דבר או שתהיה פתוח לקדם את עצמך, לבחון את הכישורים שלך ולאפשר לעצמך לגדול ולנצל יכולת חדשות שיש בך שעדין לא באו לידי מימוש.

 

לרוב "התקיעות " נובעת מדפוס חשיבה שחוזר על עצמו והוא כבר לא מתאים לסיטואציה. התאוריה לניהול שנמצאת אצלך בראש היא לרוב פועלת טוב (לא סתם אתה המנהל) אולם כשהתאוריה חוסמת אותך ללמוד מחדש, כשאתה נצמד רק לדרך שאתה מכיר, אתה מפספס שינוי לצמיחה.

אתה חוזר על אותם מהלכים.

פיתוח מנהלים כשמו כן הוא, הוא לא נועד ללמד תיאוריות, הוא נועד לפתח ולהצמיח אותך מהמקום בו אתה נמצא. לשכלל את הכישורים שיש לך ולחשוף את אלו שלא השתמשת בהם מזה זמן.

זה הפתח  להיות זה שיוצר את המהלכים הבאים.

bottom of page