top of page

פיתוח עבודת צוות

ראשית חשוב להבין שישנה חוקיות בתהליך הבניה של הצוות, ישנם שלבים מהותיים שיוצרים את החיבור הצוותי.

כאשר נותנים את הדעת לשלבי ההתפתחות של עבודת הצוות ולוקחים בחשבון את הצמתים שיהיו בדרך , קל יותר ליצור שיתוף פעולה.

 

 אחד השלבים בהתפתחות הצוות הנו מציאת המשותף בין חברי הצוות זהו שלב פשוט יחסית אולם בהמשך ישנו שלב בדיוק הפוך של מציאת השונה בין חברי הצוות , מה שמעורר את קונפליקטים.  טעות נפוצה היא להתעלם משלבי ההתפתחות או להירתע משלב הקונפליקט ומה שעלול לפתח תחושת חוסר אמון  בתוך הצוות.

זהו שלב חשוב של הגדרת הזהות והמיקום של חברי הצוות לכן יש קונפליקט.

בפיתוח עבודת צוות נכונה נהיה מודעים לתהליכים ונדע לתת  מענה בהתאם.

המטרה היא ליצור  "אגבור"  (בלועזית  סינרגיה) דהיינו עבודת צוות כזו שיודעת לנצל את היכולות של חברי הצוות ולאפשר להם לפעול בתיאום[1].

הגוף שלנו פועל בסינרגיה היד מבינה את תפקידה היטב ולא מנסה ללכת במקום הרגלים היכולת של גוף האדם לממש את היכולות שלו היא תלויה בסינרגה שלו.

שלב קריטי נוסף שנשאף להופיע בין חברי הצוות נקרא "הביטחון הפסיכולגי".  בטחון זה מקנה יכולות למידה ושיתוף בין חברי הצוות ומאפשר לנצל הזדמנויות וכמו כן ללמוד מטעויות. שלב זה מיצר אווירה נינוחה וטובה ומתרים את התוצאות. 

אם כן לפיתוח עבודת הצוות יש השפעה רבה על רמת תפקודו ויכולתו להשיג את מטרותיו, הוא מצוי ושייך בכל רמות הניהול,  כך ששיפור יעדי ארגון קשור לשיפור עבודת הצוותים שבו.

[1] גיורא אלון

bottom of page