top of page

בניית תוכנית עסקית

אנחנו רוצים שהעסק ישגשג ולא ידעך בשנה הראשונה שלו.

תוכנית עסקית מאפשרת להכיר את הסביבה העסקית, בוחנת את הכדאיות ופוטנציאל הרווחים.

 

התוכנית מחדדת את התשובות לשאלות :

מה המוצר או השירות שהעסק מוכר?

כיצד לתמחר נכון? מהוא מחזור חיי המוצר?

מי הם הלקוחות? מה הזמינות שלהם?

מה היתרון התחרותי ומהי האסטרטגיה למימושו?

 ועוד פרמטרים נוספים חשובים המאפשרים לעסק להתנהל במגמת צמיחה.

בניית התוכנית העסקית משתנה מלקוח ללקוח, והיא מהווה מפת דרכים המותאמת בצורה אישית לכל עסק או פרויקט.

 

גם עמותות או יזמים המעוניינים לגייס תורמים ומשקעים יזדקקו לתוכנית עסקית בכדיי להציג את המיזם שלהם.

אז כאמור כדאי להמשיך עם מוטיבציה גדולה אך עם עין בוחנת נוספת שמאבחנת את המציאות כפי שהיא ומציגה את הדרך לצמיחה.

 

בהצלחה.

bottom of page