top of page

כיצד בנוי תהליך ההכוונה?

דרך אגב זהו שלב חשוב ומיוחד שנכון לעשות אתו בכל שלב בחיים. (על חשיבות הרצון ניתן לקרא במאמר)

המפגש הראשון יכלול   שאלונים המאבחנים צדדים שונים באישיות, תחומי עניין,  צורת קבלת החלטות, יכולות בין-אישיות ותקשורת.

(אורך המפגש כשעתיים)

 

 

מפגש ב

 

השלב השני הוא שיקוף  האבחון,  בשלב זה יוגש דוח (כ7 עמודים) שיכלול נתונים המתייחסים לשלושה רכיבים

ראש – צורת חשיבה וקבלת החלטות.

לב – יכולות בין-אישיות ותקשורתיות.

יד – העדפות ביצוע והשמה.

 יחד נעבור על התוצאות, נברר נקודות שעלו, נבין לעומק את השיקולים והעדפות ומתוך כך תוגש הצעה  לתחום התעסוקה.

 שלב זה לרוב מהווה חוויה מיוחדת של התבוננות על עצמי מנקודת מבט חיצונית. האבחון מתייחס גם למבנה האישיות, לצדדים הידועים וגלויים לך ואלו שנסתרים.

(אורך המפגש כשעתיים)

 

מפגש ג

זה השלב בו תמונת המצב נהיית ברורה יותר ויש מיקוד בבחירת המקצוע.

לרוב יש  צורך "לעכל" את הדברים ולהתחבר אליהם.  במפגש נחדד ונבין יותר את המסרים שעלו. 

השלב השלישי מהווה חיזוק והעצמה לצעוד קדימה ולתפוס כיוון.

(אורך המפגש בין שעה לשעתיים)

bottom of page