top of page

?למה קשה לבחור מקצוע

החוויה הזו שצריך לקבל החלטה מה ללמוד, והיכן?

היא בהחלט יכולה להיות קצת מאמללת.

ישנם כל כך הרבה אפשרויות, מקצועות חדשים וכאלו שנעלמים.

לפעמים ישנה ציפיה  לרכוש מקצוע עם סטטוס כזה שייתן מעמד ראוי, זה גם לא מעט מבלבל.

אז מה נכון ללמוד, איזה תחום משתלם היום?

ובכן השאלה הזו נכונה אך לא ממנה כדאי להתחיל.

המשך המאמר...

אז איזה תחום משתלם היום?

השאלה הזו  מתייחסת בד"כ לכסף הנכנס ממקצוע זה.

 

 נניח שכרגע התשובה היא הנדסת מחשבים, האם זה אומר שנכון לכולם ללמוד את המקצוע הזה?  ברור שלא כי יש כאלו שהתחום הזה יתסכל אותם בצורה נוראית.

השאלה הראשונה שנרצה לברר היא היכן נמצא הרצון שלך?

זו לכאורה שאלה פשוטה אך מתברר שלא מעט אנשים מתקשים להשיב עליה. שכן הרצון חבוי ואולי  גם ביטלנו או התעלמנו ממנו כי חשבנו שהוא לא רלוונטי.

 לפעמים נראה שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים אבל הרצונות מתנגשים(משפחה, קרירה, כסף, פעילות סוציאלת).

 לכן חיפוש הקרירה מתחיל בשאלה המוכוונת יותר פנימה, שתנסה לברר ולחשוף את השאיפות שלך, את היעוד שלך, את הפעולות האלו שנותנות חשק להמשיך ולעבוד, שהם למעשה יהוו את המניע שלך להצלחה.

ככל שהיעוד יבוא יותר לידי ביטוי כך הסיפוק וחווית התעסוקה יהיו מלאים יותר.

על כן כשבוחרים את המקצוע כדאי לעשות זאת מהמניע  שיותר מתאים לך,כך שהבחירה לא תהיה בגלל שיקול צדדי ולמצוא את עצמך תוך כדיי הלימודים ואף אחריהם עם השאלה: מה אני עושה פה?

 

לבחירה לא מתאימה ישנם השלכות כלכליות , חוויה מנטלית לא נעימה, דימוי עצמי וכמובן בזבוז של זמן.

 

במכלול השיקולים יש כמובן לקחת בחשבון האם תחום התעסוקה משתלם כלכלית, מבוקש ועוד...

חשוב לציין שהיום בשונה מן העבר צרכי התעסוקה מתחלפים במהירות, כמעט כל תחום תעסוקה שיבחר יזקיק את העוסקים בו להתפתח ולרכש מיומנויות נוספות על מנת להתקדם, ולמצוא נישות הכנסה מגוונות.

על כל פנים לפני שמקבלים החלטה  מומלץ להקדיש את הזמן הראוי לבדיקה פנימית עם עצמך וכמובן גם לבדיקה יותר רחבה ומאבחנת, על תחומי התעסוקה ומותאמות . השילוב בין השניים מהווה מפתח חשוב להצלחה.

bottom of page